hu 26. Česko - Slovenský potlach
ÚVOD TOULKY 26. ČSP CANCÁK FOTKY KONTAKT

26. Česko - Slovenský potlach / GPS: N 49°3045842, E 16°4850644

Co mne zaujalo...

Město Tišnov

ve městě i v nejbližším okolí najdete spoustu zajímavostí. Napíšu sem pár, které zaujali mě. Určitě najdete ještě mnoho jiných.

1. Tišnovské uličky

Z historických dob se v Tišnově dochovaly tři úzké uličky, dnes vydlážděné a osvětlené - Jirchářská, Koželužská a Ševcovská. Dříve v těchto místech žili drobní řemeslníci zpracovávající kůži, kteří vlastnili pouze malé domky s dílnami. Koželužská ulička byla zapsána několik let v české knize rekordů jako nejužší ulička v republice - je 49 metrů dlouhá a v nejužším místě měří 77,5 centimetru.

2. Rozhledna Klucanina

Z původní 30 m vysoké dřevěné rozhledny, která zde stála od roku 1934 a za protektorátu byla odstraněna, zbyla jen nynější kamenná podezdívka. V roce 2001 vzniklo občanské sdružení Rozhled na Tišnov s cílem obnovit věž. To se jim povedlo a roku 2003 byla rozhledna slavnostně otevřena. Vstup na rozhlednu je zdarma a na vlastní nebezpečí. Výška horní vyhlídkové plošiny je 24 m a zdolat na ni musíte 133 schodů. Z vyhlídky uvidíte vršky Českomoravské vrchoviny nebo Tišnov.
Vstup: volný

3. Cesta hrdelního práva

Cesta hrdelního práva vede od tišnovské radnice k základům bývalé šibenice pod vrcholem Klucanina. Na cestě je sedm stél ze skládaného kamene, které symbolizují smrtelné hříchy. Základním impulsem pro projekt Cesty hrdelního práva bylo objevení základů historické šibenice na vyvýšenině nad Tišnovem pod kopcem Klucanina. Tým odborníků provedl základní archeologický průzkum, kdy byly nalezeny lidské ostatky a další artefakty, které se váží k tišnovské šibenici. Toto vše bylo pozoruhodným způsobem presentováno na několika přednáškách a výstavě v Muzeu města Tišnova. Obrovský zájem o tyto historické objevy (společně s odkrýváním i skutečných “právních případů“ končících popravou) vedl k myšlence turistického zpřístupnění a úpravě místa, kde stávala šibenice, spojené s její pietní prezentací. Zároveň s tím budou připomenuta místa, která se vázala k aktu útrpného práva a také k cestě odsouzencově, a to od radnice (kde bývala šatlava), okolo katovny (stínadla), dále, k již dávno zbourané kapli sv.Anny (kde došlo k rozloučení s tímto světem), a posléze do kopce lesem na šibeniční vrch, kde došlo ke konečné exekuci.

Zoltán "Zlóťa" Landori
T. K. Duha Čebín
tel. +420 604 694 933

Pokud nám chcete přispět jakoukoliv finanční částkou, potěší nás to. Hlavně ne milion (dva můžete).
Česká spořitelna č. účtu.000000 2686007053 0800
iban cz86 0800 0000 0026 8600 7053